V současné době MIMIKLUB neprobíhá. 

V případě dotazů se můžete obrátit na Danu Drmelovou.