RADOST se učit, radost ŽÍT

inspirace, respekt, jedinečnost

Tábory, kam se děti vracejí - tábory plné zábavy a pohybu!

Bližší informace k jednotlivým táborům naleznete v záložce Příměstské tábory.

Kontaktní osoba:
Dana Drmelová
drmelova@zaya.cz
+420 603 213 124

Představujeme vám studii na vybudování nových prostor pro školu a školku v Poříčí nad Sázavou. 

  • školních dětí od 1.-.9. třídy      
  • školka od 3 - 6 let
  • dětská skupina do 3 let

RADOST se učit, radost ŽÍT

ZAYA je prostorem, kde každý může poznávat a rozvíjet svoji jedinečnost, tvořit svůj život s respektem k sobě i okolí a vzájemně se inspirovat a obohacovat.


Aktuality

Přečtěte si, co je u nás ve škole a školce nového.

Milí rodiče,
připomínáme, že zápis do ZAYA školy pro nadcházející školní rok se uskuteční dne 29. 4. 2024 od 16:00.

Zveme vás a vaše budoucí prvňáčky na společné setkání, prozkoumání tříd, seznámení s průvodci a na první chvíle školního prostředí.

V rámci mezinárodní akce Noci s Andersenem, která každoročně podporuje zájem dětí o čtení, naši školáci přivítali děti ze školky na speciálně připraveném dopoledni plném příběhů, tvořivosti a vzájemného sdílení. Tato událost neoslavovala jen radost z četby, ale také sté výročí narození Eduarda Petišky, významného českého spisovatele, který se v...

Mimi Club

19.03.2024

Již 3. dubna 2024 otevíráme nový Mimi Club pro maminky s dětmi do 3 let

Náš přístup

                        Učíme objevně. Zaměřujeme se na individuální přístup, maximálně 16 dětí ve třídě.                                                                              Podporujeme silné stránky, učíme se poznat slabé.                                                                                                              Chybu vnímáme jako princip k učení. 

Máme za sebou krásných 14 let aktivit pro děti i celé rodiny, intenzivních zážitků, dětského smíchu i tvrdé práce, zkrátka společného života všech, kteří byli nebo jsou jeho součástí. 

Komunita

Spolupracujeme, podporujeme se, přistupujeme k sobě se vzájemným respektem. Pracujeme napříč třídami, učíme se od sebe navzájem. 

Vnitřní motivace

Podporujeme děti v jejich přirozené síle a vůli jít za svými cíli, které jednoznačně uspokojují jejich potřeby. 

Hodnocení

Využíváme nástroje formativního hodnocení mezi žákem a učitelem. Žákům přináší užitečnou informaci v průběhu vzdělávacího procesu.

Kritické myšlení

Podporujeme kritické myšlení dětí, aby dokázaly rozlišit pravdu od lži a manipulaci od dobře míněné rady. Učíme děti přemýšlet, klást si otázky a nebát se na ně odpovídat, vždyť i každá nesprávná odpověď je cenná. 

Projektová výuka

V projektové výuce propojujeme poznatky z různých oblastí s tím, s čím se žáci setkávají v běžné realitě. Děti jsou osobně zapojeni do projektu, kdy se zabývají návrhem, řešením problému a v neposlední řadě rozhodováním.


Kreativita a tvorba

Dětská fantazie nemá hranice, a proto se snažíme v dětech podporovat kreativitu a tvořivost.
V dnešním stále složitějším světě právě kreativita podporuje kritické myšlení, snižuje stres a může usnadnit řešení problémů a v neposlední řadě pomáhá úžasným způsobem k sebevyjádření. 

Individuální přístup

Respektujeme jedinečné vlastnosti a potřeby každého žáka a přizpůsobujeme jim především tempo učení, uspořádání obsahu a organizaci učební činnosti, včetně rozvržení času.


Rodilý mluvčí

Víme, že v dnešní době umět druhý jazyk je základ všeho. Proto bychom rádi našim dětem dopřáli rodilého mluvčího, který by s nimi komunikoval na denní bázi.


ADRESA

Komunitní škola a školka ZAYA/RC Zajíček
Pod Hřištěm 92, Zaječice, 251 67 Pyšely 


KONTAKTY

+420 605 275 820
spackova@zaya.cz
Datová schránka: tzdwji5