RADOST se učit, radost ŽÍT

         (smysluplnost, dobrodružství, spolupráce)

Tábory, kam se děti vracejí - tábory plné zábavy a pohybu!

Bližší informace k jednotlivým táborům naleznete v záložce Příměstské tábory.

Kontaktní osoba:
Dana Drmelová
drmelova@zaya.cz
+420 603 213 124

Představujeme vám studii na vybudování nových prostor pro školu a školku v Poříčí nad Sázavou. 

  • školních dětí od 1.-.9. třídy      
  • školka od 3 - 6 let
  • dětská skupina do 3 let

RADOST se učit, radost ŽÍT

Prostor, kde učení se stává radostným a smysluplným dobrodružstvím.


Aktuality

Přečtěte si, co je u nás ve škole a školce nového.

Málokdy se v našem kraji stane, že se tradiční den státního svátku promění v nevšední oslavu plnou dobrého jídla, tvoření a přátelských setkání, a přesně takový byl letošní Den vítězství v Poříčí nad Sázavou. Uspěchaný svět se na chvíli zpomalil, a my, průvodci ze škol(k)y ZAYA, jsme se stali svědky něčeho, co by v těchto končinách mohlo být...

Naše průvodkyně absolvovaly zážitkově metodický seminář, který byl plný inspirace a nových poznatků.

O čem seminář byl?

Seminář se zaměřil na vědomou podporu dětí v budování zdravé sebeúcty a rozvoji klíčových životních ctností. Společně diskutovali o různých přístupech a metodách, jak děti vést k samostatnosti, zodpovědnosti, respektu, laskavosti a...

Tento týden jsme měli tu čest přivítat paní Simonu z organizace Centrum Narovinu.
Simona nám představila inspirativní příběh o zakládání škol a školek v Africe, které umožňují vzdělání dětem, jež by jinak do školy chodit nemohly kvůli finančním omezením jejich rodin. Podrobně nám vysvětlila, jak jejich organizace pomáhá těmto dětem a jaký význam má...

Milí rodiče,
připomínáme, že zápis do ZAYA školy pro nadcházející školní rok se uskuteční dne 29. 4. 2024 od 16:00.

Zveme vás a vaše budoucí prvňáčky na společné setkání, prozkoumání tříd, seznámení s průvodci a na první chvíle školního prostředí.

Náš přístup

                        Učíme objevně. Zaměřujeme se na individuální přístup, maximálně 16 dětí ve třídě.                                                                              Podporujeme silné stránky, učíme se poznat slabé.                                                                                                              Chybu vnímáme jako princip k učení. 

Máme za sebou krásných 14 let aktivit pro děti i celé rodiny, intenzivních zážitků, dětského smíchu i tvrdé práce, zkrátka společného života všech, kteří byli nebo jsou jeho součástí. 

Komunita

Spolupracujeme, podporujeme se, přistupujeme k sobě se vzájemným respektem. Pracujeme napříč třídami, učíme se od sebe navzájem. 

Vnitřní motivace

Podporujeme děti v jejich přirozené síle a vůli jít za svými cíli, které jednoznačně uspokojují jejich potřeby. 

Hodnocení

Využíváme nástroje formativního hodnocení mezi žákem a učitelem. Žákům přináší užitečnou informaci v průběhu vzdělávacího procesu.

Kritické myšlení

Podporujeme kritické myšlení dětí, aby dokázaly rozlišit pravdu od lži a manipulaci od dobře míněné rady. Učíme děti přemýšlet, klást si otázky a nebát se na ně odpovídat, vždyť
i každá nesprávná odpověď je cenná. 

Projektová výuka

V projektové výuce propojujeme poznatky
z různých oblastí s tím,
s čím se žáci setkávají v běžné realitě. Děti jsou osobně zapojeni do projektu, kdy se zabývají návrhem, řešením problému a v neposlední řadě rozhodováním.


Kreativita a tvorba

Dětská fantazie nemá hranice, a proto se snažíme v dětech podporovat kreativitu a tvořivost.
V dnešním stále složitějším světě právě kreativita podporuje kritické myšlení, snižuje stres a může usnadnit řešení problémů a v neposlední řadě pomáhá úžasným způsobem
k sebevyjádření. 

Individuální přístup

Respektujeme jedinečné vlastnosti a potřeby každého žáka
a přizpůsobujeme jim především tempo učení, uspořádání obsahu
a organizaci učební činnosti, včetně rozvržení času.


Rodilý mluvčí

Víme, že v dnešní době umět druhý jazyk je základ všeho.
Proto naše Eliška na děti mluví výhradně
v angličtině.


ADRESA

Komunitní škola a školka ZAYA/RC Zajíček
Pod Hřištěm 92, Zaječice, 251 67 Pyšely 


KONTAKTY

+420 605 275 820
spackova@zaya.cz
Datová schránka: tzdwji5