RADOST se učit, radost ŽÍT

inspirace, respekt, jedinečnost

Tábory, kam se děti vracejí - tábory plné zábavy a pohybu!

Bližší informace k jednotlivým táborům naleznete v záložce Příměstské tábory.

Kontaktní osoba:
Dana Drmelová
drmelova@zaya.cz
+420 603 213 124

Představujeme vám studii na vybudování nových prostor pro školu a školku v Poříčí nad Sázavou. 

  • školních dětí od 1.-.9. třídy      
  • školka od 3 - 6 let
  • dětská skupina do 3 let

RADOST se učit, radost ŽÍT

ZAYA je prostorem, kde každý může poznávat a rozvíjet svoji jedinečnost, tvořit svůj život s respektem k sobě i okolí a vzájemně se inspirovat a obohacovat.


Aktuality

Přečtěte si, co je u nás ve škole a školce nového.

Tento týden jsme měli tu čest přivítat paní Simonu z organizace Centrum Narovinu.
Simona nám představila inspirativní příběh o zakládání škol a školek v Africe, které umožňují vzdělání dětem, jež by jinak do školy chodit nemohly kvůli finančním omezením jejich rodin. Podrobně nám vysvětlila, jak jejich organizace pomáhá těmto dětem a jaký význam má...

Milí rodiče,
připomínáme, že zápis do ZAYA školy pro nadcházející školní rok se uskuteční dne 29. 4. 2024 od 16:00.

Zveme vás a vaše budoucí prvňáčky na společné setkání, prozkoumání tříd, seznámení s průvodci a na první chvíle školního prostředí.

V rámci mezinárodní akce Noci s Andersenem, která každoročně podporuje zájem dětí o čtení, naši školáci přivítali děti ze školky na speciálně připraveném dopoledni plném příběhů, tvořivosti a vzájemného sdílení. Tato událost neoslavovala jen radost z četby, ale také sté výročí narození Eduarda Petišky, významného českého spisovatele, který se v...

Náš přístup

                        Učíme objevně. Zaměřujeme se na individuální přístup, maximálně 16 dětí ve třídě.                                                                              Podporujeme silné stránky, učíme se poznat slabé.                                                                                                              Chybu vnímáme jako princip k učení. 

Máme za sebou krásných 14 let aktivit pro děti i celé rodiny, intenzivních zážitků, dětského smíchu i tvrdé práce, zkrátka společného života všech, kteří byli nebo jsou jeho součástí. 

Komunita

Spolupracujeme, podporujeme se, přistupujeme k sobě se vzájemným respektem. Pracujeme napříč třídami, učíme se od sebe navzájem. 

Vnitřní motivace

Podporujeme děti v jejich přirozené síle a vůli jít za svými cíli, které jednoznačně uspokojují jejich potřeby. 

Hodnocení

Využíváme nástroje formativního hodnocení mezi žákem a učitelem. Žákům přináší užitečnou informaci v průběhu vzdělávacího procesu.

Kritické myšlení

Podporujeme kritické myšlení dětí, aby dokázaly rozlišit pravdu od lži a manipulaci od dobře míněné rady. Učíme děti přemýšlet, klást si otázky a nebát se na ně odpovídat, vždyť i každá nesprávná odpověď je cenná. 

Projektová výuka

V projektové výuce propojujeme poznatky z různých oblastí s tím, s čím se žáci setkávají v běžné realitě. Děti jsou osobně zapojeni do projektu, kdy se zabývají návrhem, řešením problému a v neposlední řadě rozhodováním.


Kreativita a tvorba

Dětská fantazie nemá hranice, a proto se snažíme v dětech podporovat kreativitu a tvořivost.
V dnešním stále složitějším světě právě kreativita podporuje kritické myšlení, snižuje stres a může usnadnit řešení problémů a v neposlední řadě pomáhá úžasným způsobem k sebevyjádření. 

Individuální přístup

Respektujeme jedinečné vlastnosti a potřeby každého žáka a přizpůsobujeme jim především tempo učení, uspořádání obsahu a organizaci učební činnosti, včetně rozvržení času.


Rodilý mluvčí

Víme, že v dnešní době umět druhý jazyk je základ všeho. Proto bychom rádi našim dětem dopřáli rodilého mluvčího, který by s nimi komunikoval na denní bázi.


ADRESA

Komunitní škola a školka ZAYA/RC Zajíček
Pod Hřištěm 92, Zaječice, 251 67 Pyšely 


KONTAKTY

+420 605 275 820
spackova@zaya.cz
Datová schránka: tzdwji5