Projekt ZAYA

AKTUALIZACE PROJEKTU k 8. 8. 2023

Projekt ZAYA jsme během posledních týdnů přepracovali tak, aby odpovídal nově zjištěným legislativním požadavkům, přísným hygienickým normám a dalším předpisům a vy se mohli co nejdříve těšit z nových výukových prostor pro vaše děti.


S podporou investora se nám podařilo získat rozlehlý a krásný pozemek v Poříčí nad Sázavou. 

Hlavním naším cílem je:

 • založit Základní a mateřskou školu ZAYA, zapsanou v rejstříku MŠMT 
 • učit smysluplně, chtěně a objevně
 • celoživotně vzdělávat, nabídnout programy pro dospělé 
 • být dostupný více dětem a ovlivňovat další budoucí generace 
 • být demokratickým, zdravým, bezpečným, pozitivním, podnětným a otevřeným místem, kam všichni rádi chodí  Budova 

      je navržena v souladu s okolím Posázaví

 • o prostorách jsme přemýšleli  v souladu s okolní přírodou a hodnotami, které dětem chceme předávat
 • jedná se o 2 budovy energeticky nenáročné
 • moderní a podnětné prostředí, které bude podporovat zájem o učení a radost z poznávání
 • dostatečně velké a vzdušné prostory
 • celý areál je architektonicky navržen tak, aby propojoval jak část školy a školky
 • s citem vsazená do prostředí Posázaví a okolní přírody

Interiér 

školy a školky

 • vstupní hala je navržená jako příjemný prostor, kde bude začínat a končit náš den
 • počítáme s odbornými učebnami jako je přírodovědná učebna, laboratoř, počítačová učebna
 • součástí je rozsáhlá knihovna s odpočinkovou zónou
 • školní klub plánujeme v přízemí s možností dostatečně volného pohybu po školní zahradě
 • budova bude mít vlastní jídelnu a kuchyň pro zdravé vaření obědů a přípravy svačin
 • v přízemí bude umístěný výtvarný ateliér, který bude sloužit nejen na výuku výtvarné výchovy, ale i pro projektové dny 
 • dílny pro kluky pro pracovní činnosti či odpolední volnočasovou aktivitu
 • hudební prostor pro výuku nebo odpolední aktivity

Nové prostory 

                            sdílené s veřejností

V první řadě chceme podpořit pohyb u dětí, pobyt v lese a na čerstvém vzduchu. 

Část prostor budeme sdílet s veřejností. Zároveň chceme vytvořit multifukční prostor, který umožní celým rodinám a další veřejnosti trávit čas vzděláváním ve formě různých seminářů, workshopů či kreativními aktivitami, sportem nebo hudbou.
Pořádat komunitní a společenské akce. 


"Jak víme, děti se nejvíce učí nápodobou. Přirozeně napodobují nejen to, co jim říkáme, ale hlavně to, jak se chováme, přemýšlíme, komunikujeme. Co lepšího bychom jim mohli předat než odvahu jít za svými sny, překonávat překážky a s pokorou a respektem k sobě i okolí se učit ze všeho, co nám naše cesta přinese."