Škola a školka ZAYA

   Areál v Poříčí nad Sázavou

Studii zpracovala architektka Tereza Drahošová ve spolupráci s projekční kanceláří BML s.r.o.

Studie je zpracovaná pro výstavbu 2 budov a rekonstrukci stávajícího sportovního areálu. Objekt je navržen pro kapacitu 90 školních dětí od 1.-.9. třídy, 36 školkových dětí a 12 dětí do 3 let.

V rámci studie jsme s dětmi ve škole a školce měli projektový den na téma "Architekti ve škole", který vedla architektka Eva Kubjatová. Děti tak byly zapojeny do nekonečných možností přemýšlení o své ideální škole  a školce. 

S podporou investora se nám podařilo získat rozlehlý a krásný pozemek se sportovištěm v Poříčí nad Sázavou. 

Hlavním naším cílem je:

 • založit Základní a mateřskou školu ZAYA, zapsanou v rejstříku MŠMT 
 • cíleně podpořit pohyb u dětí 
 • učit smysluplně, chtěně a objevně
 • celoživotně vzdělávat, nabídnout programy pro dospělé 
 • být dostupný více dětem a ovlivňovat další budoucí generace 
 • být demokratickým, zdravým, bezpečným, pozitivním, podnětným a otevřeným místem, kam všichni rádi chodí  Budova 

      je navržena v souladu s okolím Posázaví

 • o prostorách jsme přemýšleli  v souladu s okolní přírodou a hodnotami, které dětem chceme předávat
 • jedná se 2 budovy energeticky nenáročné
 • součástí celku je rekonstrukce sportoviště a jeho zázemí
 • moderní a podnětné prostředí, které bude podporovat zájem o učení a radost z poznávání
 • dostatečně velké a vzdušné prostory
 • celý areál je architektonicky navržen tak, aby propojoval jak část školy a školky, tak sportoviště
 • s citem vsazená do prostředí Posázaví a okolní přírody

Interiér 

školy a školky

 • vstupní hala je navržená jako příjemný prostor, kde bude začínat a končit náš den
 • počítáme s odbornými učebnami jako je přírodovědná učebna, laboratoř, počítačová učebna
 • součástí je rozsáhlá knihovna s odpočinkovou zónou
 • školní klub plánujeme v přízemí s možností dostatečně volného pohybu po školní zahradě
 • budova bude mít vlastní jídelnu a kuchyň pro zdravé vaření obědů a přípravy svačin
 • v přízemí bude umístěný výtvarný ateliér, který bude sloužit nejen na výuku výtvarné výchovy, ale i pro projektové dny 
 • dílny pro kluky pro pracovní činnosti či odpolední volnočasovou aktivitu
 • hudební prostor pro výuku nebo odpolední aktivity

Sport  

                    je nejen pohyb, ale i komunita

 • sportovní multifunkční hala
 • cvičební sály
 • tenisové kurty
 • multifunkční venkovní hřiště
 • tréninková zeď
 • komunitní kavárna
 • sportovní klub ZAYA pro děti i mimo docházející do školy a školky
 • multifunkční prostor pro pořádání akcí, workshopů, seminářů
 • komunitní setkávání
 • vzdělávací akce pro dospělé

Nové prostory 

                            sdílené s veřejností

V první řadě chceme podpořit pohyb u dětí, pobyt v lese a na čerstvém vzduchu. 

Část prostor budeme sdílet s veřejností. Zároveň chceme vytvořit multifukční prostor, který umožní celým rodinám a další veřejnosti trávit čas vzděláváním ve formě různých seminářů, workshopů či kreativními aktivitami, sportem nebo hudbou. Pořádat komunitní a společenské akce. 


 3 etapy

1. etapa

Školní rok 2023/2024 

Výuka bude pro tento školní rok probíhat stále v Zaječicích. Sportovní areál budou děti využívat v rámci  hodin tělocviku. Nabídka odpoledních aktivit bude rozšířena o sportovní aktivity, kam budeme 1-2x týdně dle zájmu přejíždět. Část volnočasových aktivit v rámci odpoledního klubu plánujeme rozvíjet již v Poříčí nad Sázavou.

2. etapa

Školní rok 2024/2025

Pro tento školní rok se plánujeme již do areálu přestěhovat a plnohodnotně využívat zázemí sportoviště. Pro přechodné období využijeme osvědčený program kontejnerového řešení, kterými bude profesionálně řešeno celkové zázemí a dostatek prostoru pro žáky i učitelé.

Tento tip řešení navyšování kapacit je hojně využíván obcemi, které tímto řeší určité přechodné období či navyšování kapacit v rámci jejich školy či školky. 

Na tento školní rok již budeme žádat o akreditaci MŠMT.

3. etapa

Školní rok 2025/2026

Předpoklad pro využívání nové budovy je školní rok 2025/2026.  V případě, že se termín posune budeme nadále užívat kontejnerové dočasné řešení. 


"Dílek po díku" a je z toho škola 

Celé je to o skládání jednotlivých dílku, které díky úsilí a snaze dosáhnout cíle do sebe postupně zapadají. 

Budeme rádi, když jeden z dílku budete i VY. Vy firmy, rodiny, jednotlivci, donátoři, partneři, mediální partneři a budete součástí celé jedné velké skládačky, která ovlivní budoucí generace. 

Oceníme, když nám tento projekt pomůžete finančně zvládnout. 

Právě pracujeme na přípravě projektu "Dílek po dílku" a je z toho škola, do kterého se budete moci přihlásit. 


"Jak víme, děti se nejvíce učí nápodobou. Přirozeně napodobují nejen to, co jim říkáme, ale hlavně to, jak se chováme, přemýšlíme, komunikujeme. Co lepšího bychom jim mohli předat než odvahu jít za svými sny, překonávat překážky a s pokorou a respektem k sobě i okolí se učit ze všeho, co nám naše cesta přinese."

Naše nová škola a školka v Poříčí nad Sázavou