Jak to u nás chodí?

Ve výuce zohledňujeme individuální tempo i potřeby každého žáka. V naší škole děti vzájemně neporovnáváme ani nehodnotíme z pozice autority. Ve výuce přizpůsobujeme metody a učební materiály tak, aby vyhovovaly jednotlivým dětem.
Snažíme se, aby děti v procesu učení zapojovaly co nejvíce smyslů. Čím víc smyslů zapojí, tím více jim vědomosti utkví v paměti.
Přestávky i výuku se snažíme co nejvíce trávit na čerstvém vzduchu. 

Základní výukové pilíře

  • Spolupráce napříč třídami
  • Projektová výuka
  • Pracovní skupinky (1. a 2. třída , 3. - 5. třída, 6. - 8. třída)
  • Rozvoj kompetencí
  • Anglický jazyk probíhá již od 1. ročníku (od září 2023 bychom rádi zahájili výuku s rodilým mluvčím)

Harmonogram dne

Dopoledne:

7:30 - 8:30 Příchod školních dětí, volná hra, příprava na vyučování. Ideální příchod dětí je do 8.15.

8:30 - 9:15 1. vyučovací hodina

9:20 - 10:05 2. vyučovací hodina

10:05 - 10:30 Velká přestávka na svačinu

10:30 - 11:15 3. vyučovací hodina

11:20 - 12:05 4. vyučovací hodina

12:10 - 12:55 5. vyučovací hodina

13:00 - 13:30 oběd

Odpoledne:

13:30 Odchod školních dětí domů

13:30 - 17:30 - Školní klub (družina)/zájmové kroužky

14:30 - 14:45 Odpolední svačina

17:00 - 17:30 Druhá svačina odchod domů (v pátek zavíráme už v 16 h)

Pozn.: uvedené časy jsou pouze orientační závislé na daném programu, počasí atd.

Stravování

Pokrmy připravují naše nenahraditelné kouzelnice Ivča a Simča přímo v Zajíčku. Jídlo pro děti je připravováno vždy z čerstvých surovin, mnohé z nich v bio kvalitě. Skladba jídelníčku respektuje zásady zdravého stravování pro děti, tedy lehce stravitelné pokrmy s dostatkem zeleniny, ovoce, kvalitního masa, ryb, luštěnin atd. Strava je doplněna o celodenní pitný režim skládající se hlavně z vody a čaje, během svačin a oběda mají možnost pít děti i domácí sirupy a mošty.

Čtvrtek je v Zajíčku čistě vegetariánský.