Ceník - škola

Školné se platí předem, a to měsíčně bankovním převodem na bankovní účet.

Číslo účtu: 2400295767/2010

Na základě dohody částku rozdělujeme na příspěvek a dar. Platbu zasíláme odděleně.


Základní školné (dar): 8. 500 Kč za měsíc

Základní školné (dar) se hradí na měsíc. Na dar vystavujeme darovací smlouvu ke konci roku.

Jde o základní platbu, která umožní pokrýt nejnutnější náklady ve školním roce.

Školné je splatné vždy nejpozději do 25. dne předchozího měsíce (tzn. např. na září do 25. 8.).


Školní klub (družina)

Částka za družinu se započítává k základnímu školnému.

Systém družin funguje tak, že máte možnost výběru 0 - 5ti odpolední v Zajíčku. Cena za 1 odpoledne v týdnu za měsíc je 350 Kč.

Při nástupu do školy vybíráme kauci ve výši jednoměsíčního základního školného. Při včasném

oznámení ukončení docházky (nejpozději do posledního dne v měsíci předcházejícím ukončení

docházky), bude příspěvek na poslední měsíc docházky čerpán z této kauce. (Např. chcete

ukončit docházku k 30. 6. 2023, pokud oznámíte ukončení do 31. 5. 2023, bude školné na červen

čerpáno z této kauce.)
Pokud budete pokračovat v docházce od září 2023, zaplatíte školné za červen a vaše kauce se převádí na nový školní rok.

Ostatní platby

Celková částka za ostatní platby daného měsíce je známa vždy na začátku následujícího měsíce, dle

skutečnosti. Tabulku posíláme mailem. Do ostatních plateb se počítá cena za stravu, akce, kroužky, výtvarný a hygienický balíček

Strava

Oběd (polévka a druhý chod) je 70 Kč, odpolední svačina je 25 Kč.
Pro děti, které zůstávají déle nabízíme II. odpolední svačinku kolem 17 hod (za 15 Kč).

Akce

Výlety, workshopy, přespávačky, apod. za uplynulý měsíc.

Kroužky

Do ostatních plateb jsou kroužky započítány vždy na začátku každého pololetí (ostatní platby za září a leden).

Hygienický a výtvarný balíček

Rodiče přispívají na výtvarné (k dispozici pastelky, fixy, lepidla, pravítka, papíry, čtvrtky, izolepy,

barvy apod.) a hygienické potřeby (toaletní papír, kapesníky, čistící prostředky apod.) cca 800 Kč na

pololetí. Cena je stanovena dle konkrétní spotřeby.

Pracovní sešity

Pracovní sešity na čj, m, aj, písanky a sešity kupujeme hromadně a částku započítáváme do

ostatních plateb.

O platby se v Zajíčku stará Dana Drmelová, drmelova@zaya.cz.

Jsme nezisková organizace a usilujeme o to, aby naše škola byla dostupná široké veřejnosti.
Za finanční prostředky na vybavení vděčíme našim dárcům a sponzorům, často z řad rodičů našich Zajíčků.

  • Přihláška

Přihlášku můžete zaslat na fojtova@zaya.cz.

Přihláška do školy na školní rok 2023/2024 ke stáhnutí zde:

Návštěva školy

Vyplňte potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.