Jak to u nás chodí?

V Zajíčku jsme prostě rádi!

Učíme se s radostí, hledáme různé cesty a způsoby řešení, respektujeme jeden druhého, tvoříme si pravidla společně, podporujeme se a aktivně spolupracujeme, vytváříme podnětné a bezpečné prostředí, nebojíme se jít vlastní cestou a mít velké sny a plány.


 • Program pro děti od 3 do 6 let (od 2,5 let na základě vzájemné domluvy)
 • Rodinná atmosféra v malé skupince dětí
 • Program alternativního přístupu s prvky Začít spolu
 • Péči od ranních do večerních hodin (7:30 do 17:30, v pátek do 16 h)
 • Zkušené a vstřícné "průvodkyně" dětí a pestrý a vyvážený celodenní program
 • Předškolní program pro děti v posledním roce před nástupem do školy
 • Bohatá nabídka aktivit (centra aktivit, výlety, divadélka, eko-programy, jízda na ponících ad.) a akcí navíc
 • Navazující odpolední zájmové kroužky ("klučičí" a "holčičí" odpoledne, předškolní angličtina, kreativní ateliér, tanečky, keramika, pokusy, coolinaření aneb zdravé vaření, flétnička)
 • Každotýdenní plán činností a informace na Váš e-mail
 • Příjemné prostředí klidné lokality s malým provozem - příroda v okolí, zahrada u domu, přiléhající dětské a fotbalové hřiště, louky a lesy pro hry a pobyt venku
 • Celodenní pitný režim a vyvážená domácí strava, vegetariánské čtvrtky
 • V případě zájmu možnost zapojení rodičů do programu

Harmonogram dne


Dopoledne:

(příchod ideálně do 8.30 h)

7:30 - 8:30 Příchod dětí a volná hra

8:30 - 8:40 Úklid hraček

8:40 - 9:00 Hudebně-pohybová chvilka

9:00 - 9:20 Hygiena, svačina

9:20 - 10:30 Dopolední program: ranní kruh, pohybové a hudební činnosti, činnosti v "domečcích" (centra aktivit), úklid, hodnotící kruh

10:30 - 11:30 Pobyt venku (vycházka, hřiště, zahrada), v případě velmi nepříznivého počasí pokračování v "domečcích"/volná hra/částečně řízené hry

11:30 - 12:15 Hygiena, oběd

Odpoledne:

12:30 - 13.00 Odchod školkových dětí domů po dopoledním programu

12:15 - 14.30  Odpolední odpočinek (spánek, ležení, poslech pohádky, klidové

činnosti, volná hra)

12:15 - 12:50 Předškolní hrátky (po - čt), v pátek klidová hra starších dětí,

klidné individuální činnosti dle výběru

14:30 - 14:45 Odpolední svačinka

14:45 - 17:00 Odpolední program: zájmové kroužky/volná hra/odchod domů, pobyt

venku dle počasí

17:00 - 17:30 Druhá svačinka, odchod domů (v pátek zavíráme už v 16 h)

Pozn.: uvedené časy jsou pouze orientační závislé na daném programu, počasí atd.