Eva Špačková


V Zajíčku jsem od jeho založení, a tedy moje role se různě vyvíjela s vývojem Zajíčku.
V současné době trávím většinu času se "školkáčky" jako jejich průvodce, podílím se na vytváření programu, posílám rodičům týdenní přehledy a shrnutí, mám na starosti předškolní výchovu, komunikuji s rodiči, nastavuji docházku, starám se o provoz, a také učím hudební výchovu školáky a prostě vše, co je třeba.

Vystudovala jsem VŠE a po strávení 7 let v nadnárodních korporacích jako HR člověk jsem našla smysl
v práci s dětmi. Mám 3 děti, dnes už teenagery. Absolvovala jsem kurz Respektovat a být respektován, kurz První pomoci, základy Začít spolu, Montessori kurz práce s pomůckami (zaměřeno na hudební výchovu). Hraji na klavír a trochu na kytaru a ráda zpívám (jsem členka místního sboru Mammas & Mammas, a také VIDA) a moc ráda něco s dětmi tvořím.

Mám velkou radost, jak to v Zajíčku dnes funguje, jak jsou zde děti spokojené, šťastné, jak se rozvíjí různými směry, zlepšují svoje dovednosti a kompetence, a také že se nám zde podařilo vybudovat skvělý tým. Těším se na další naše společné nápady, jak dětem, vám a nám zpříjemňovat život :)

Jitka Regnerová


Vystudovala jsem sociální práci na FFUK, během studia i poté pracovala jako lektorka angličtiny a věnovala se kurzům zaměřeným na práci s tělem, masáže a zdravotní cvičení. S přestěhováním mimo Prahu přišlo do mého života několik důležitých zvířat (koně, ovce, psi, slepice, kozy - a mezi nimi i "Zajíček" A hlavně pak mé 2 děti. 

V RC pracuji od roku 2015 jako průvodce dětí ve školce, podílím se na přípravách programu, sdílím s dětmi radost pro pohyb v přírodě či při kroužku tancování a cvičení, i chuť učit se anglicky s předškoláky. Je mi ctí, že jsem součástí týmu a celého projektu.

Eva Šrailová


Mojí rolí v Zajíčku je podporovat a prohlubovat kladný vztah dětí k přírodě. Od roku 2016 se občasně zapojuji do aktivit alá Ekohrátky, jeden rok jsem vyzkoušela učit přírodovědné předměty a v současnosti si každý týden užívám se školkáčky Lesohrátky a následně outdoorový kroužek Divočina, který má opět přispět k pobytu a pohybu v přírodě a k jejímu poznávání. Vystudovala jsem Přírodovědeckou fakultu, ochranu životního prostředí. 

Zuzka Vlčková


Vystudovala jsem ČZU obor ekonomie a marketing. Dlouhou dobu jsem pracovala v oboru HR a později v marketingové agentuře. 
Od dětství jsem ráda jezdila na tábory, v dospívání i jako praktikant a spolupráce s dětmi mě od mala velmi naplňuje. Baví mě, jakým úžasným a čistým způsobem pohlíží na svět a ráda se od nich inspiruji.
V Zajíčku mám obě své děti a je skvělé pozorovat, jak se vyvíjejí v prostředí jako nabízíme právě my, kam se děti i dospělí rádi vracejí.
Ve volném čase ráda trávím hezké chvilky s přáteli a svojí rodinou, zklidním hlavu na hodině jógy anebo upeču dort pro naše malé kamarády. 

Dáša Valášková


V Zajíčku pracuji už od roku 2017. Začala jsem u dětí ve družině, následně jsem se podílela na výuce dětí z 1.-2. ročníku. Nyní jsem asistent pedagoga a v rámci center aktivit se snažím dětem zprostředkovat hravou formou všeobecný přehled. Mám na starosti školní klub a trávení volného času dětí ve družině. Nadále se aktivně zapojuji do školky a předškolní výchovy.

Studovala jsem školu knihovnických a informačních studii, absolvovala kurz Respektovat a být respektován, základy Montessori, kurz první pomoci. Jsem máma dvou dětí Adámka a Julianky. Mám radost, že jsou děti v Zajíčku šťastné a spokojené. Děti se těší na společnou práci, jsou zvídavé a samy mají spoustu skvělých nápadů. Ráda s nimi tvořím a sleduji, jak se rozvíjí. Odměnou pro mne je krásny empatický vztah se školkáčky i školáky. Společně jsme v Zajíčku skvělý tým.

Petra Fojtová


V Zajíčku jsem pracovně zatím krátce a to od září 2021, ale pouto jsem si k tomuto úžasnému místu vytvořila již před lety, když zde do školky chodila nejdříve prvorozená dcera a pak ještě nejmladší syn. Svému vystudovanému oboru jsem se nikdy nevěnovala, mnoho let jsem pracovala ve velkých korporacích v online marketingu, ale po odchodu na mateřskou jsem začala čím dál více tíhnout k tomu co mě bavilo vždy - tvoření všeho druhu. Po třetí navazující mateřské jsem dospěla k rozhodnutí, že do kanceláře se již nevrátím a své značce Alter-Native se budu věnovat naplno.

Pak přišla nabídka vést v Zajíčku výtvarnou výchovu a kreativní kroužky a tak dva dny v týdnu opouštím šicí stroje a s radostí jsem součástí malého, ale báječného týmu žen. Je úžasné sledovat kam děti mé nápady posunou a jak je tvorba baví. Na dvou lekcích keramiky si užívám i malých školkáčků a naopak jednou za 14 dní vedu i keramiku pro dospělé. Protože další mojí láskou je příroda a její využití skrze bylinky, kromě výtvarných činností učím i přírodovědu a přírodopis a snažím se v dětech podnítit zvídavost a lásku k přírodě.

Šárka Čiháková


Vystudovala jsem VŠE v Praze obor psychologie a sociologie v managementu, ale od svého oboru jsem si tak trochu odlétla původně na jeden rok do Ameriky za poznáním. Nakonec jsem strávila v Kalifornii 8 let, kde jsem si prohloubila znalosti anglického jazyka.

Angličtině se vlastně věnuji celý svůj život (od 8 let). Nejdříve jako student, ale již na základní škole jsem doučovala angličtinu mladší děti a po návratu z USA jsem začala pracovat jako soukromý učitel angličtiny.

Do Zajíčka jsem nastoupila v roce 2021 a děti provázím výukou anglického jazyka. Vzdělávání dětí a spolupráce s nimi mě velmi naplňuje a baví. Sama jsem maminkou dvou holčiček, se kterými trávím většinu svého volného času.

Jsem ráda, že jsem se stala součástí projektu Zajíček. Je tu skvělý tým a příjemné a vstřícné prostředí.

 Lada Mladá


Od dětství jsem projevovala silný zájem o práci s dětmi, což mě vedlo k získání odborného vzdělání v oblasti pedagogiky. Absolvovala jsem střední pedagogickou školu se zaměřením na předškolní a mimoškolní pedagogiku a následně Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Učitelství pro první stupeň základní školy. Mám bohaté zkušenosti z praxe v různých vzdělávacích a výchovných zařízeních, včetně mateřských škol, dětských domovů, školních družin a církevních škol. Vedle mého studia jsem pracovala jako učitelka klavíru, speciální třídy v mš, asistentka žáka cizince, lektorka dětské jógy, matematických kroužků a plavání. Po získání magisterského titulu jsem se zaměřila na práci v církevní škole sv. Augustina v Praze. Mé zkušenosti jako matky tří dětí mě inspirovaly k prohloubení porozumění lidem a životu. Zajímám se o témata jako kontaktní rodičovství, šátkování, kojení (jsem laktační poradkyně), a hluboce se věnuji studiu různých vrozených potřeb dětí a typů osobností podle přístupu psycholožky Šárky Mikové. Kromě toho se věnuji zpěvu, hře na klavír, kytaru a flétnu, šití a výrobě šperků, což obohacuje můj osobní i profesní život. Miluji pobyt v přírodě, což je zásadní součást mého života a pedagogického přístupu, neboť věřím, že příroda je nejen krásná, ale také poskytuje jedinečné možnosti pro učení a rozvoj dětí. Jako součást týmu školy ZAYA pevně stojím za hodnotami tvořivosti, svobody a respektujícího přístupu ve vzdělávání. Tyto principy oživuji v každodenní práci s dětmi a kolegy.
Mým cílem je poskytovat inspirativní a podporující prostředí, kde každé dítě může rozvíjet své jedinečné schopnosti a kde jako pedagog mohu neustále rozšiřovat své horizonty a přispívat k růstu naší školní komunity..

Pavel Kořán


Pocházím ze severních Čech a prvních 8 let jsem prožil v Krušných horách. Po dokončení základní školy jsem pokračoval na Střední Průmyslové Škole v Chomutově a dále pak na ČVUT, fakulta strojní, obor jemná mechanika a optika. Mé první zaměstnání bylo asistent na VŠ. Po krátké době jsem přešel do Fyzikálního Ústavu AVČR, do oddělení laserů a optiky. Zde jsem pracoval šest let jako odborný pracovník. Zabýval jsem se měřením pomocí optických metod a návrhem optických a optomechanických soustav a následně výrobou prototypů. V roce 1991 jsem pracoval externě jako obchodní zástupce německé firmy v oblasti laserů a optomechaniky. V roce 1992 jsem spoluzaložil firmu LAO, která se zpočátku zabývala prodejem
a servisování různých vědeckých přístrojů a laserových systémů. 
V následujících létech jsem pracoval jako OSVČ a jako dobrovolník a ošetřovatel v nemocnici. V roce 2022 jsem začal pracovat jako osobní asistent v organizaci Hewer, kde jsem stále aktivní. Od roku 2019 taktéž vedu kurzy jogy.
Od začátku roku 2023 pracuji v RCZ Zaječice na dohodu v rozsahu jeden den týdnu. Tato práce mě baví a v mnoha ohledech je to pro mě i výzvou. Zároveň souzním se systémem a přístupem školy a jejich pracovníků.
Mojí zálibou je jóga, osobní rozvoj, fotografie a příroda.   

Dana Drmelová

Vystudovala  jsem SPGŠ obor učitelka MŠ. V mateřské škole jsem učila 12 let. Ale moje mladší dcera potřebovala ve škole mnohem více speciální péče, která v té době nebyla úplně běžná a tak jsem přijala práci účetní, která mi umožnila pracovat z domova a věnovat se rodině, hlavně mladší dceři. V roce 1998 jsme se přestěhovali do Zaječic, kde jsme už i před tím mnoho let pobývali rekreačně. Zde jsme také s dcerami postupně a naplno rozvinuly naše záliby a to především lásku k přírodě a zvířatům a to především ke psům a starší dcera ke koním (my ostatní se koní bojíme). Nyní je situace taková, že většina našeho času se točí okolo psů, já mám psí hotel, vedu výcviky a socializace psů. Každá má dcera má 8 psů a spousty činností které s chovem psů souvisí a vzájemně se nám prolínají. Další mojí zálibou je cvičení, ale vzhledem k ubíhajícím rokům se nyní již věnuji především kondičnímu a zdravotnímu cvičení pro ženy a hlavně pro seniory. Nyní jsem k tomu ještě přidala relaxační masáže. K práci s dětmi se moc ráda vracím v rámci volnočasových aktivit a hlavně v péči o moje čtyři vnoučata.

Simona Bartošová

Rodinné centrum Zajíček jsem objevila v roce 2012 díky svému synovi Jindrovi, když jsem pro něj hledala školku, která měla být hravá, přátelská a inspirativní - a takový Zajíček právě byl a stále je. Nakonec si zde Jindra užil i 1. stupeň školy.
Moc ráda jsem se zapojila do kolektivu skvělých žen. Nejdříve to byla příprava zdravých svačinek do krabiček, později jsem začala dětem připravovat i obědy.
I když mám vystudovanou školu s ekonomickým zaměřením, má nynější práce v Zajíčku mě moc baví a naplňuje. Těší mě, když dětem chutná, když si jídlo přidávají, když se nebojí vyzkoušet nové potraviny a recepty.

Dáváme si záležet na vyváženém jídelníčku, používáme kvalitní suroviny, podporujeme místní dodavatele. A to je pak krásné vaření!

Iva Matysová

Do Zajíčku jsem nastoupila v září 2013 a mám na starosti stravování dětí - svačinky a obědy, a v neposlední řadě mnoho drobných povinností, které patří k provozu našeho centra.

Absolvovala jsem střední knihovnickou školu v Praze, působila jsem několik let jako instruktorka odborného výcviku učebního oboru Knihkupec v podniku Kniha-Praha, konkrétně v knihkupectví Orbis na Václavském náměstí. Dále jsem vystudovala Pedagogickou fakultu UK, katedru Speciální pedagogiky, obor Logopedie, surdopedie. Praxi v oboru jsem však získala minimální vzhledem ke své početné rodině, která pro mě představovala vždy jednoznačně prioritu číslo 1, a proto jsem se rozhodla věnovat se svým dětem co nejvíce a být s nimi co možná nejdéle doma.

V rodinném centru Zajíček obdivuji především skvělý tým učitelek, který se zde s maximálním úsilím stará o to, aby se děti cítily skutečně jako doma a je připraven rozdělit svoji péči a empatie opravdu všem.