O nás


Uplatňujeme ve výuce tyto principy: 

  • Individualizovaný a flexibilní přístup ke vzdělávání: Věříme, že každé dítě je jedinečné a má své vlastní potřeby a cíle.
  • Smysluplné učení: Učení úzce propojujeme s reálnými situacemi a současnými výzvami, přičemž se vždy ptáme na jeho relevanci a přínos.
  • Interaktivní výuka formou her a projektů: Vzdělávání probíhá skrze interaktivní a praktické metody jako jsou hry, projekty, praktická cvičení a pobyt v přírodě.
  • Podpora hodnot a osobnostního rozvoje: Podporujeme rozvoj morálního uvědomění, empatie, sociální odpovědnosti a osobní integrity.
  • Podnětné prostředí pro učení: Prostředí školy je navrženo tak, aby podněcovalo zvídavost, kreativitu
    a zájem o nové věci.