Elektronická docházka 

Zde můžete vstoupit do elektronické docházky, kde lze bez nutnosti telefonické nebo osobní konzultace přihlašovat a odhlašovat děti dětí dle svých aktuálních požadavků. Zároveň zde můžete kontrolovat stav náhrad a plateb. Veškeré potřebné informace poskytne Eva Špačková (spackova@zaya.cz). 

Náhrada za nepřítomnost (v případě částečné docházky) 

  • V případě předvídatelné nepřítomnosti dítěte prosím vyznačte omluvené dny v elektronické docházce Zajíčkova docházka. Můžete tak učinit nejpozději do 7:15 h v den plánované docházky.
  • Omluvu můžete v nejnutnějších případech poslat také smskou na telefon rodinného centra, a to nejpozději do 8:30 v den plánované docházky. Tuto možnost prosím využívejte pouze v případě neplánované události (nemoc apod.) po 7.15 h v daný den.
  • Včas omluvené dny docházky lze nahrazovat v měsíci, ve kterém byly uhrazeny a v měsíci po něm bezprostředně následujícím, pokud to dovolí denní kapacita školky. (Neplatí pro každodenní docházku.)