ŠkolaMilí rodiče,
rádi bychom vás informovali o posledních volných místech do 1. třídy pro nadcházející školní rok 2024/25. Nabízíme jedinečnou příležitost pro vaše dítě začít svoji školní cestu v přátelském a podporujícím prostředí, které klade důraz na individuální přístup a rozvoj každého dítěte.

Jsme otevřeni přestupům z jiných škol/vyšších ročníků
a nabízíme vašemu dítěti veškerou podporu pro hladký přechod do našeho vzdělávacího prostředí.

Pokud máte zájem dozvědět se více informací o výuce, týmu, procesu přestupu nebo přímo zažít den v naší škole, neváhejte nás kontaktovat. Těšíme se na vás. 

Kontakt:
Petra Fojtová
fojtova@zaya.cz

Základní principy a prvky

Centra aktivit

Škola je uspořádána do center aktivit. Centrum psaní, českého jazyka, čtení, matematiky, cizích jazyků, ateliér, svět a my, která nabízejí ve stejný čas více činností tak, aby rozvíjely dovednosti, kompetence a podporovaly spolupráci a vzájemné učení dětí. 

Svoboda a zodpovědnost

Výuka je konstruktivisticky zaměřená. Děti jsou spoluzodpovědné za své vzdělávání a mají možnost podílet se na jeho plánování, což posiluje jejich sebehodnotu a sebevědomí.

Podpora jedinečnosti

Vyučující je spíše v roli průvodce. Nabízí dětem různé typy činností a míru podpory dle jejich individuálních potřeb.

Sebehodnocení a sebeřízení

Největší váhu v hodnocení dítěte má jeho sebehodnocení. Děti se učí plánovat, řídit svojí práci a přebírat za ni zodpovědnost.

Zpětná vazba

Cílem vyučujícího je maximální podpora každého dítěte v jeho učení, proto při hodnocení žáky nesrovnává mezi sebou. 

Cesta je cíl

Proces učení je pro nás stejně důležitý jako výsledek. Chybu vnímáme jako neoddělitelnou součást učení
a využíváme ji jako příležitost k dalšímu rozvoji. 

Zapojení rodiny

Škola nabízí rodině rozmanité formy spolupráce, které nejlépe vyhovují jejím potřebám, možnostem, životnímu stylu a zázemí.

Radost z učení

Důležitá je pro nás pozitivní atmosféra, pocit bezpečí a radost z učení. 

Vstřícnost a respekt

Vyučující, děti i rodiče spolu komunikují vstřícně a s respektem.