ŠkolaPřijímací řízení 2023/2024

Zápis na 1. i 2. stupeň na nový školní rok 2023/2024 probíhá individuálně.
V případě zájmu si můžete domluvit individuální schůzku a přijít se k nám podívat, prohlédnout si naše prostory, seznámit se s lidmi, informovat se o programu a zeptat se na vše potřebné.
Pokud cítíte, že byste se k nám chtěli přidat, ozvěte se, rádi se s vámi sejdeme.  

Kapacita 1. třídy je 10 dětí. Máme poslední 2 volná místa. 

Kontakt
Bc. Eva Davidová
tel.: 607 988 960
email: davidova@rczajicek.cz 

Základní principy a prvky

Centra aktivit

Škola je uspořádána do center aktivit. Centrum psaní, českého jazyka, čtení, matematiky, cizích jazyků, ateliér, svět a my, která nabízejí ve stejný čas více činností tak, aby rozvíjely dovednosti, kompetence a podporovaly spolupráci a vzájemné učení dětí. 

Svoboda a zodpovědnost

Výuka je konstruktivisticky zaměřená. Děti jsou spoluzodpovědné za své vzdělávání a mají možnost podílet se na jeho plánování, což posiluje jejich sebehodnotu a sebevědomí.

Podpora jedinečnosti

Vyučující je spíše v roli průvodce. Nabízí dětem různé typy činností a míru podpory dle jejich individuálních potřeb.

Sebehodnocení a sebeřízení

Největší váhu v hodnocení dítěte má jeho sebehodnocení. Děti se učí plánovat, řídit svojí práci a přebírat za ni zodpovědnost.

Zpětná vazba

Cílem vyučujícího je maximální podpora každého dítěte v jeho učení, proto při hodnocení žáky nesrovnává mezi sebou. 

Cesta je cíl

Proces učení je pro nás stejně důležitý jako výsledek. Chybu vnímáme jako neoddělitelnou součást učení
a využíváme ji jako příležitost k dalšímu rozvoji. 

Zapojení rodiny

Škola nabízí rodině rozmanité formy spolupráce, které nejlépe vyhovují jejím potřebám, možnostem, životnímu stylu a zázemí.

Radost z učení

Důležitá je pro nás pozitivní atmosféra, pocit bezpečí a radost z učení. 

Vstřícnost a respekt

Vyučující, děti i rodiče spolu komunikují vstřícně a s respektem.