Hodnocení


Hodnocení je formativní. Zpětná vazba vzájemná. Učitel žákovi, žák učiteli.

  • Důraz klademe na sebehodnocení.
  • Tripartity
  • Konzultace
  • Sovičák - schůzka s rodiči. 

Vysvědčení formou