Kdo jsme 

Naše poslání charakterizuje motto:

"Radost se učit, radost žít."


KOMUNITNÍ ŠKOLA A ŠKOLKA 

 • Jsme komunitní škola a školka, kde jsou návštěvníci podporováni k aktivitě a vlastnímu rozvoji, a to v pohodové, rodinné atmosféře.
 • Jsme bezpečným prostorem, ve kterém společně prožíváme radost, sdílíme zážitky a dbáme na základní hodnoty jako jsou úcta k rodině a blízkým, k prostředí a přírodě v kombinaci s touhou po poznání, dobrodružství, a to vše s kreativitou a hravostí.
 • Jsme místem, kam se my všichni rádi vracíme.


                       CHCEME VYBUDOVAT PROSTOR, KTERÝ BUDE SLOUŽIT DALŠÍM GENERACÍM.

Vize a současné plány 

Chceme, aby naše nová škola: 

 • stála na hodnotách respektu svobody, transparentnosti a jedinečnosti 
 • byla dostupná více dětem a ovlivňovala další budoucí generace 
 • vedla k celoživotnímu vzdělávání
 • nabídla programy pro dospělé zažívala úspěch a radost a to stejné chceme, aby naši žáci měli radost ze svého pokroku, úspěchu a růstu 
 • tvořila společenství založené na respektu, toleranci, naslouchání, důvěře, podpoře a zodpovědnosti
 • učila smysluplně, chtěně i objevně 
 • měla učitele jako partnera směrem k žákovi 
 • byla inspirativním prostorem, byla demokratickým, zdravým, bezpečným, pozitivním, podnětným
  a otevřeným místem, kam všichni rádi chodí (žáci, rodiče, učitelé, zaměstnanci)

14 let se věnujeme vzdělávání