„Čtyřlístek pomáhá“ ve škole Zaya

23.06.2024

Od začátku dubna nás ve škole Zaya provází téma "Čtyřlístek pomáhá". Proč právě čtyřlístek? Protože celý tento školní rok jsou našimi průvodci postavičky Čtyřlístku, které si děti berou například na víkendy a výlety a zapisují s nimi jejich dobrodružný deník.

Toto téma je nám všem blízké – jsme zvyklí pomáhat si navzájem, starší děti podporují mladší a nejmladší školáci se pravidelně setkávají a pomáhají předškolákům. Ovšem témata, která jsme otvírali od začátku dubna, jsou mnohem hlubší, velmi poučná a věříme, že v dětech zanechají zážitky na celý život.

Pomoc dětem a novorozencům

V souvislosti s tímto tématem jsme měli besedu a moc milou návštěvu maminky Kláry
s chlapečkem, kterého má v pěstounské péči. Povídali jsme si nejen o tom, jak se stane, že děti nemohou být s vlastními rodiči, ale i o tom, co vše miminka i starší děti potřebují ke své spokojenosti, jaké jsou rozdíly v péči ústavní, adopci a zmíněné pěstounské péči. V dětech toto setkání zanechalo velký zážitek i větší vděk za vlastní rodiny.

Pomoc seniorům

Díky dlouhodobě nastavené spolupráci s Domovem pro seniory v Pyšelích a neziskovou organizací "Mezi námi" jsme měli možnost se školáky strávit hezké dopoledne v rámci aktivity mezigeneračního propojení. Děti si připravily básničky, krátkou divadelní scénku
a stolní hru, kterou jsme pro seniory vyrobili. Hra je naprostý originál, jde o spolupráci všech zúčastněných na úkolu, jak vyzrát nad nudou. Děti i senioři si tak vyzkoušeli spolupráci, potrénovali paměť a společnými silami nad nudou zvítězili. Jako dárek jsme jednu verzi hry nechali v Domově pro seniory a druhou jsme si odvezli zpět do školy. Na konci návštěvy jsme se dozvěděli, jak Domov pro seniory funguje, jaké mají aktivity a jak moc jim dělají radost podobné návštěvy dětí.

Jak zvířata pomáhají lidem

Velmi zábavná a poučná byla návštěva dvou pejsků s majitelkami, které se věnují canisterapii. Děti měly možnost vyzkoušet si práci s pejsky, žasly nad tím, co vše umí, všichni se dosyta pomazlili a ti, co se původně báli psů, pookřáli a svůj strach překonali.
Se zaujetím jsme poslouchali vyprávění nad fotkami o tom, jak canisterapie pomáhá seniorům, jak pejsci motivují a pomáhají postiženým dětem i dospělým.

Pomoc lidem ze zemí třetího světa

Měli jsme tu čest se seznámit se Simonou z Centra Narovinu, která nám přiblížila, jak jejich organizace pomáhá dětem v Africe mít možnost získat základní vzdělání, které je jinak těžko dostupné. Děti si také vyzkoušely tradiční africké šaty, zazpívaly si písničku z Keni a díky povídání se Simonou zjistily, jak důležitá je zdravotní pomoc a vzdělání v těchto zemích. Nakonec jsme měli možnost nakoupit drobné výrobky přímo z Keni, ze kterých šel celý výtěžek na podporu vzdělání. K obrovské radosti a dojetí všech dětí se nám společně podařilo zaplatit pro jedno dítě v Africe vzdělání, pomůcky a zdravotní péči na celý jeden rok!

Pomoc lidem s postižením

S velkým očekáváním jsme navštívili také Centrum Paraple, kde pomáhají lidem po poškození míchy. Děti si mohly vyzkoušet různé pomůcky, které lidem na vozíčku usnadňují, ale i zpestřují život. Bylo úžasné vidět, jak se děti aktivně zapojují, zajímají a jak se snaží pochopit, s čím vším se tito lidé potýkají. Návštěva nám všem otevřela oči a ukázala, jak důležitá je podpora a pomoc těm, kteří to potřebují.

V souvislosti s tímto tématem jsme také navštívili ParaZoo ve Vlašimi, kde pomáhají naopak lidé zvířatům. Závěrem jsme se věnovali také tématu bezdomovectví.
Všechny tyto akce ukázaly, jak různé způsoby učení a setkávání mohou pozitivně ovlivnit naše děti, rozvíjet jejich sociální cítění a rozšířit jejich pohled na svět.

Jako ukončení tohoto důležitého tématu plánujeme v naší škole mini jarmark výrobků dětí, průvodců a rodičů. Výtěžek bychom rádi věnovali jedné z organizací, kterou si děti samy odhlasují.

Za školní tým,
Petra Fojtová