Přijímáme děti na 2. stupeň

02.05.2022

2. stupeň

  • menší skupina žáků
  • spolurozhodování o svém vzdělávání, objemu, obtížnosti učiva a formě hodnocení
  • důraz na rozvoj kompetencí (sociální, osobnostní, pracovní, komunikační, řešení problémů)
  • bezpečené a laskavé prostředí
  • popisující a motivující slovní hodnocení (bez posuzování), převoditelné na známky
  • možnost zapojení do organizace chodu školy
  • přestup do všech ročníků i v průběhu školního roku

Pro zájemce:

Pokud cítíte, že taková škola je přesně pro vás, domluvte si schůzku přímo s naší paní ředitelkou Mirkou a přijďte se k nám podívat do výuky!

Těsíme se na viděnou!