Karty ctností pro děti aneb Výchova ke ctnostem

28.05.2024

Naše průvodkyně absolvovaly zážitkově metodický seminář, který byl plný inspirace a nových poznatků.

O čem seminář byl?

Seminář se zaměřil na vědomou podporu dětí v budování zdravé sebeúcty a rozvoji klíčových životních ctností. Společně diskutovali o různých přístupech a metodách, jak děti vést k samostatnosti, zodpovědnosti, respektu, laskavosti a dalším důležitým ctnostem.
Seminář také ukázal, jak důležité je, aby děti rozuměly hodnotám, které je vedou k pozitivnímu chování a rozhodování.

Těšíme se, až získané poznatky a dovednosti začleníme do naší práce s dětmi.