Oslava čtení s Andersenem – Oslava Eduarda Petišky

04.04.2024

V rámci mezinárodní akce Noci s Andersenem, která každoročně podporuje zájem dětí o čtení, naši školáci přivítali děti ze školky na speciálně připraveném dopoledni plném příběhů, tvořivosti a vzájemného sdílení. Tato událost neoslavovala jen radost z četby, ale také sté výročí narození Eduarda Petišky, významného českého spisovatele, který se v padesátých letech 20. století nuceně odklání z oblasti literatury pro dospělé a stává se vlivným autorem pro dětské čtenáře, kterým je dodnes. Díla jako "Martínkova a Alenčina čítanka", "O Jabloňce", "Byl jednou jeden krtek", "O dětech a zvířátkách", "Sedmikráska" a další, jsou nedílnou součástí dětství mnohých
z nás a stále oslovují i nové generace.

Dne 22. 4. 2024 se naši školáci stali průvodci a mentory pro mladší děti ze školky. Připravili pro ně program, v jehož rámci jim přečetli knihu "Krteček a kalhotky", vyráběli s nimi záložky do knih
a uspořádali pro ně inspirativní prohlídku světa literatury "velkých lidí", a to pomocí čtení úryvků
z jejich oblíbených děl, které školkáčkům ze svých domovů na ukázku přinesli. Tento přístup umožnil starším dětem sdílet svou vášeň pro čtení a zároveň podpořil rozvoj čtenářských dovedností u nejmenších.

Jsme rády, že naše škola a školka ZAYA poskytuje prostor pro takové aktivity. Nejenže tato akce přispěla k rozvoji čtenářských dovedností a kreativity mezi našimi dětmi, ale také prohloubila vztahy a porozumění mezi různými věkovými skupinami.

Děkujeme všem dětem za jejich nadšení a zvídavost. Společně jsme prožili smysluplné dopoledne, které zdůraznilo radost a význam čtení. Touto cestou chceme i nadále budovat komunitu, která si váží literatury a podporuje rozvoj vzdělávání a kreativity u našich nejmenších. Těšíme se na další akce, které rozšíří obzory našich dětí a posílí jejich lásku ke knihám a k sobě navzájem.

Lada a Šárka