Nová vize vzdělávání v Poříčí nad Sázavou: Škola Zaya

19.02.2024

V poklidné části Poříčí nad Sázavou obklopené lesy, malebnou řekou Sázavou a tenisovým areálem, se chystá výstavba nové moderní školy Zaya. Tento projekt navazuje na úspěšný provoz školky a komunitní školy v Zaječicích, jenž má již 14letou historii. Plánovaná kapacita mateřské a základní školy s přibližně 120 dětmi slibuje přístup zaměřený na jednotlivce.

Ve škole Zaya v Poříčí nad Sázavou bychom rádi vytvořili přívětivé, na podněty bohaté a podporující prostředí, kde každé dítě pocítí, že je bezpodmínečně přijímáno. Naším cílem je povzbudit děti, aby objevovaly svá jedinečná nadání a rozvíjely své schopnosti, dovednosti a zájmy v atmosféře, která oceňuje individuální cesty každého žáka. Naše škola bude prostorem, kde se otevřeně komunikuje, kde si vzájemně pomáháme a respektujeme se, což je podle nás základ pro budování silných a pozitivních charakterů budoucích generací. Nový areál bude místem, kde se učení stává radostným dobrodružstvím – ať už prostřednictvím praktických projektů, interaktivních her nebo objevování krás přírody.

Škola má regionu přinést mnoho benefitů. Kromě poskytování kvalitního vzdělání bude zdrojem pracovních příležitostí. Důležitým přínosem bude také nabídka kvalitní stravy nejen pro děti, ale i pro poříčské občany a občany z okolí. Škola se stane centrem pro společenská setkání, bude nabízet volnočasové aktivity, podporovat mezigenerační propojení a plánuje pořádání letních táborů.

V regionu Benešov, kde je aktuální naplněnost mateřských a základních škol přes 90 % a v některých případech dokonce 100 % (J. Čechová, MAP III v SO ORP Benešov), se ukazuje naléhavá potřeba rozšíření vzdělávacích kapacit. Tento region, s více než 11 tisíci dětmi a rostoucí populací, se stává atraktivním místem pro mladé rodiny, z čehož lze předpokládat další nárůst počtu školou povinných dětí. V samotném Poříčí nad Sázavou vzrostl mezi rokem 2022 a 2023 počet obyvatel ze 1441 na 1547 (obyvateleceska.cz) a nyní je očekáván další nárůst populace. S uzavřením smlouvy mezi firmou Optreal a obcí Poříčí nad Sázavou na prodej 54 stavebních pozemků pro rodinné domy v blízkosti plánované školy Zaya, lze předpokládat přírůstek přibližně o 220 obyvatel, což představuje nárůst o 14,22 % oproti současnému stavu. Tento demografický vývoj zdůrazňuje potřebu výstavby nové školy pro uspokojení vzrůstajících vzdělávacích potřeb v této dynamicky se rozvíjející obci. Výstavba školy Zaya v Poříčí nad Sázavou tak může pomoci naplnit klíčovou potřebu obce, jíž je nutné zajištění dostatečných a kvalitních vzdělávacích příležitostí pro budoucí generace.

Hlavním investorem nové školy Zaya v Poříčí nad Sázavou je firma Palas Athena s. r. o., která je známá svou prací v oblasti zdravotnictví. Majitelé firmy, kteří mají osobní vzpomínky na dětství strávené v krásné přírodě této obce, se rozhodli vrátit jejich milovanému kraji něco zpět. S vírou v alternativní vzdělávání, které podle nich pružně reaguje na nové způsoby učení a potřeby dnešních dětí, Palas Athena s. r. o. otevírá dveře k novým vzdělávacím možnostem v Poříčí nad Sázavou.

Projekt Zaya je nejen o budování školy, ale také o vytváření kvalitnější budoucnosti pro celou místní komunitu.

Mgr. Lada Mladá, občanka obce, maminka a učitelka školy Zaya