Tématické bloky školního roku 2019/2020

10.11.2019

Vzdělávání v RC Zajíček stojí na projektovém vyučování, které umožňuje skloubit učivo z mnoha úhlů pohledu v rámci probíraného tématu. A praxe nám za těch mnoho let bohatě ukázala, že pečlivá volba tématu s jeho rozložením do několika týdnů plných objevování, má velký smysl a přesah. Naši školáci vždy dopředu znají jednotlivé tematické bloky, přičemž každý z nich nám zabere zhruba dva měsíce a je ukončen prezentací jednotlivců i skupin při setkání s rodiči na tzv. kavárnách. Každá kavárna je něčím originální, my dospělí jsme často sami překvapeni, jak se původní myšlenka vyvinula. Letošními projektovými bloky jsou: ...... Celoroční projekt pak nese název Tajuplný les, v jehož duchu se neslo i zahájení školního roku.