Tematické projekty školního roku 2018/2019

10.11.2019

Slavíme 100. narozeniny, Zázračné lidské tělo, Moje poslání a Vzhůru do nekonečna a ještě dál, tak to je čtveřice hlavních tematických bloků školního roku 2018/2019, přičemž každý z nich bude děti provázet několik týdnů. Výsledkem tematického bloku je vždy prezentace získaných vědomostí formou, kterou si děti zvolí a na kterou se připravují samy případně se svými spolužáky v průběhu tzv. Center aktivit. Tato Centra aktivit jsou pevnou součástí rozvrhu školáků v RC Zajíček a mají je dětí všech ročníků. Program center se odvíjí právě od obsahu tematického bloku, dopředu nikdy nelze určit, jakými cestami povede, protože lidské bádání je nevyzpytatelné. Naším společným cílem je však načerpat nové vědomosti, a to cestou hravou, která nám umožní si zapamatovat maximum objeveného. Fotografie jsou z tematického bloku Vzhůru do nekonečna a ještě dál, který završil školní rok a jehož prezentace uvnitř školy i v jejím blízkém okolí byla velkolepá.