Projekt: Mezinárodní dětská výstava Lidice

04.01.2020

V lednu jsme se školáky 3. až 5. třídy pustili do kolektivního výtvarného díla, které jsme zaslali do 47. ročníku Mezinárodní dětské výstavy Lidice. Tato soutěž dětských výtvarných prací byla v roce 1967 založena k uctění památky dětských obětí z české obce Lidice a je to velmi oceňovaná soutěž s mnoha tisíci účastníky z celého světa. Letos tedy i s účastí RC Zajíček. Letošním tématem byla chemie, mimo jiné její propojení na každodenní život nás všech, a jedním z podtitulů soutěže bylo i 150. výročí Mendělejevovy tabulky chemických prvků. A tak jsme vše skloubili v jedno. Vzniklo dílo Mendělejevova tabulka prvků očima Wichterleho. Otto Wichterle je osobnost české chemie a s jeho objevem kontaktních čoček je pro mnoho z nás svět o něco ostřejší. Na výrobu díla jsme použili prázdné obaly od kontaktních čoček, do kterých byl vepsán jeho stručný životopis. Vše jsme pak nalepili do podoby tabulky chemických prvků. Byla to výzva a my v Zajíčku jsme to dali.