Výtvarná výchova na téma 100. narozeniny republiky

11.11.2019

Téma 100. narozeniny republiky nás provázelo také během výtvarné výchovy. Vyzkoušeli jsme si sádroryt státního znaku, vytvořili jsme plastickou mapu ČR, zhmotnili jsme naší představu planety Česko, vyrobili jsme si korunovační klenoty a vydali se ven zachytit podzimní krajinu. V