Zaječické stromořadí

01.04.2024

Dejme jim péči

Zpátky na stromy, aneb učíme péči o okolí

Divočina opět zasahuje

Zpátky na místě činu

Psal se podzim 2021 a parta kluků z kroužku Divočina při Zaya v Zaječicích u Pyšel dokázala s větší špetkou dospělácké pomoci zrealizovat výsadbu stromořadí složeného ze 14 jabloní (vysokokmeny, staré odrůdy). Výsadbě samotné samozřejmě předcházelo nemálo nutných kroků, např. seznámení se s katastrem nemovitostí a zjištění vlastníka, ověření inženýrských sítí, náčrtek plánu výsadby, se kterým kluci i se svou "šéfovou" Evou vyrazili za vlastníkem. Po jeho souhlasu bylo nutné sehnat peníze, v tom zase pomohla Nadace VIA a pak už zbývalo ke zdárné realizaci jen relativně málo. Vytvořit pozvánky, rozvěsit je, pozvat rodiče a kamarády, vytyčit výsadbu, zajistit veškerý materiál a také odborníka, který naštěstí bydlí za humny. Kluci z Divočiny vymysleli i doprovodný program ve formě obchůdků. A věřte či nevěřte, tenkrát se to vše náramně vydařilo. Počasí přálo a dílo se povedlo. Kluci byli neuvěřitelně nápomocní ve všech fázích realizace a v mnohých krocích doslova tahouny.

Píše se jaro 2024 a my se s některými "pachateli" z původní party Divočiny a s rodiči a dětmi
ze Zaya vracíme na místo činu a o stromy společně pečujeme. Zasazením stromu to totiž nekončí, ale spíše začíná. My razíme přístup, že výsadba stromů je polovina úspěchu a další polovina je závislá na péči o ně. S tímto vědomím jsme za přítomnosti dvou certifikovaných arboristů stromům dopřáli výchovný řez. Děti i dospělí se věnovali odplevelení a zamulčování výsadbových jam, povolení úvazků stromů k opěrným kůlům, aby nedocházelo k zaškrcování kmínků tím, jak rostou a sílí. Zkontrolovali jsme také chráničky proti okusu zvěří. Práce to byla ve větším počtu rukou rychlá a radostná. Stihli jsme proto ještě vyrobit dvě náhradní ptačí budky, kterými ve vhodný čas vyměníme stávající – dosluhující. Ty byly převážně se školkovými dětmi v okolí Zaya vyvěšeny před sedmi lety. Od té doby je každoročně pozorujeme a čistíme.

Krajinu, ve které žijeme, zásadním způsobem ovlivňujeme, chceme proto děti učit, že dlouhodobá, smysluplná práce a péče o své okolí se vyplatí a je potřebná.