Náš tým

Mirka Duráková

Pro Zajíčka pracuji (spíše žiji:)) už od jeho zrodu v roce 2009 a jsem jedna z jeho zakladatelek. Od počátku jsem byla zapojená do oblasti organizační a ekonomické i do přímé práce s dětmi. Po skončení mé rodičovské dovolené (mám dvě děti, Kryštofa a Lucinku, oba chodí do Zajíčka) jsem se na nějakou dobu sice vrátila ke své původní profesi - projektovému managementu v oblasti vzdělávání dospělých, ale pak mě moje životní cesta opět přivedla k práci s dětmi.

Přestože moje vzdělání není pedagogické, ale ekonomické, práce s dětmi mě už provází 20 let (výuka anglického a německého jazyka, doučování, vedení kroužků, akcí, táborů, divadélek atd.).

Absolvovala jsem kurz Respektovat a být respektován, Začít spolu, kurz první pomoci, kurzy pro prevenci a odstraňování příčin dyslexie a dalších poruch učení a v neposlední řadě mnoho kurzů pro osobní rozvoj, které mi pomáhají v mé roli ani ne tak učitelky, jako spíš průvodkyně, která s nadšením, láskou, radostí, respektem i náročností provází Vaše děti částí jejich dětství.

Evča Špačková

V Zajíčku jsem od jeho založení, a tedy moje role se různě vyvíjela s vývojem Zajíčku. V současné době trávím většinu času se "školkáčky" jako jejich průvodce, podílím se na vytváření programu, posílám rodičům týdenní přehledy a shrnutí, mám na starosti předškolní výchovu, komunikuji s rodiči, nastavuji docházku, vedu kroužek holčičí odpoledne, a také učím hudební výchovu školáky a prostě vše, co je třeba. 

Vystudovala jsem VŠE a po strávení 7 let v nadnárodních korporacích jsem zůstala (velmi ráda s dětmi). Absolvovala jsem kurz Respektovat a být respektován, kurz První pomoci, základy Začít spolu, Montessori kurz práce s pomůckami (zaměřeno na hudební výchovu). Hraji na klavír a trochu na kytaru a ráda zpívám (jsem členka místního sboru Mammas & Mammas, a také VIDA) a moc ráda něco s dětmi tvořím. 

Mám velkou radost, jak to v Zajíčku dnes funguje, jak jsou zde děti spokojené, šťastné, jak se rozvíjí různými směry, zlepšují svoje dovednosti a kompetence, a také že se nám zde podařilo vybudovat skvělý tým. Těším se na další naše společné nápady, jak našim dětem, vám a nám zpříjemňovat život :) 

Eva Davidová

.V Zajíčku pracuji od roku 2014. Začínala jsem jako průvodkyně dětí v dětském klubu. Nyní jsem učitelka/průvodkyně ve škole, zvláště 1. a 2. třídy. Se staršími ročníky se toulám historií naší země a koordinuji 1. stupeň naší školy.

Mám 4 děti, vystudovala jsem pastorační a sociální práci na ETF UK, mám zkušenosti s prací s dětmi z dětských domovů a věnovala jsem se také sociální práci v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež - MeziČas v Benešově.

Jsem vděčná, že se nám společně daří vytvářet prostředí, do kterého se naše děti těší a kde se všichni, děti i dospělí, cítíme bezpečně a příjemně.

Eva Šrailová 

Mojí rolí v Zajíčku je podporovat a prohlubovat kladný vztah dětí k přírodě. Od roku 2016 se občasně zapojuji do aktivit alá Ekohrátky, jeden rok jsem vyzkoušela učit přírodovědné předměty a v současnosti si každý týden užívám se školkáčky Lesohrátky a následně outdoorový kroužek Divočina, který má opět přispět k pobytu a pohybu v přírodě a k jejímu poznávání. Vystudovala jsem Přírodovědeckou fakultu, ochranu životního prostředí.


Jitka Regnerová

Vystudovala jsem sociální práci na FFUK, během studia i poté pracovala jako lektorka angličtiny a věnovala se kurzům zaměřeným na práci s tělem, masáže a zdravotní cvičení. S přestěhováním mimo Prahu přišlo do mého života několik důležitých zvířat (koně, ovce, psi, slepice, kozy - a mezi nimi i "Zajíček" A hlavně pak mé 2 děti. V RC pracuji od roku 2015 jako průvodce dětí ve školce, podílím se na přípravách programu, sdílím s dětmi radost pro pohyb v přírodě či při kroužku tancování a cvičení, i chuť učit se anglicky s předškoláky. Je mi ctí, že jsem součástí týmu a celého projektu.

Zuzka Vlčková

Vystudovala jsem ČZU obor ekonomie a marketing. Dlouhou dobu jsem pracovala v oboru HR a později v marketingové agentuře. Během rodičovské dovolené jsem zjistila, že se do tohoto světa vracet nechci,
a proto jsem opravdu šťastná, že jsem se mohla zapojit do světa Zajíčku. 

Od dětství jsem ráda jezdila na tábory, v dospívání  i jako praktikant a spolupráce s dětmi mě od mala velmi naplňuje. Baví mě, jakým úžasným a čistým způsobem pohlíží na svět a ráda se od nich inspiruji. 
V Zajíčku mám obě své děti a je skvělé pozorovat, jak se vyvíjejí v prostředí jako nabízíme právě my, kam se děti i dospělí rádi vracejí.

Ve volném čase ráda trávím hezké chvilky s přáteli a svoji rodinou, zklidním hlavu na hodině jógy anebo upeču dort pro naše malé kamarády.

Dáša Valášková

V Zajíčku pracuji už od roku 2017. Začala jsem u dětí ve družině, následně jsem se podílela na výuce dětí z 1.-2. ročníku. Nyní jsem asistent pedagoga a v rámci center aktivit se snažím dětem zprostředkovat hravou formou všeobecný přehled. Mám na starosti školní klub a trávení volného času dětí ve družině. Nadále se aktivně zapojuji do školky a předškolní výchovy. 

 Studovala jsem školu knihovnických a informačních studii, absolvovala kurz Respektovat a být respektován, základy Montessori, kurz první pomoci. Jsem máma dvou dětí Adámka a Julianky. Mám radost, že jsou děti v Zajíčku šťastné a spokojené. Děti se těší na společnou práci, jsou zvídavé a samy mají spoustu skvělých nápadů. Ráda s nimi tvořím a sleduji, jak se rozvíjí. Odměnou pro mne je krásny empatický vztah se školkáčky i školáky. Společně jsme v Zajíčku skvělý tým.

Petra Fojtová

V Zajíčku jsem pracovně zatím krátce a to od září 2021, ale pouto jsem si k tomuto úžasnému místu vytvořila již před lety, když zde do školky chodila nejdříve prvorozená dcera a pak ještě nejmladší syn. Svému vystudovanému oboru jsem se nikdy nevěnovala, mnoho let jsem pracovala ve velkých korporacích v online marketingu, ale po odchodu na mateřskou jsem začala čím dál více tíhnout k tomu co mě bavilo vždy - tvoření všeho druhu. Po třetí navazující mateřské jsem dospěla k rozhodnutí, že do kanceláře se již nevrátím a své značce Alter-Native se budu věnovat naplno. 

Pak přišla nabídka vést v Zajíčku výtvarnou výchovu a kreativní kroužky a tak dva dny v týdnu opouštím šicí stroje a s radostí jsem součástí malého, ale báječného týmu žen. Je úžasné sledovat kam děti mé nápady posunou a jak je tvorba baví. Na dvou lekcích keramiky si užívám i malých školkáčků a naopak jednou za 14 dní vedu i keramiku pro dospělé. Protože další mojí láskou je příroda a její využití skrze bylinky, kromě výtvarných činností učím i přírodovědu a přírodopis a snažím se v dětech podnítit zvídavost a lásku k přírodě.

Šárka Čiháková 

Vystudovala jsem VŠE v Praze obor psychologie a sociologie v managementu, ale od svého oboru jsem si tak trochu odlétla původně na jeden rok do Ameriky za poznáním. Nakonec jsem strávila v Kalifornii 8 let, kde jsem si prohloubila znalosti anglického jazyka.

Angličtině se vlastně věnuji celý svůj život (od 8 let). Nejdříve jako student, ale již na základní škole jsem doučovala angličtinu mladší děti a po návratu z USA jsem začala pracovat jako soukromý učitel angličtiny.

Do Zajíčka jsem nastoupila v roce 2021 a děti provázím výukou anglického jazyka. Vzdělávání dětí a spolupráce s nimi mě velmi naplňuje a baví. Sama jsem maminkou dvou holčiček, se kterými trávím většinu svého volného času.

Jsem ráda, že jsem se stala součástí projektu Zajíček. Je tu skvělý tým a příjemné a vstřícné prostředí.

Lenka Tsiryk  

O Zajíčku jsem se dozvěděla v roce 2010, a protože zde na mě zapůsobilo milé a přátelské prostředí, chodili sem oba moji kluci. Název "rodinné" centrum si nenese náhodou :) V roce 2021 jsem se stala součástí příjemného týmu a pracuji jako průvodce dětí částečně ve družině a částečně ve školce. Cítím se tu jako doma.


Martina Gončarová

Vystudovala jsem VŠE, vedu účetnictví pro klienty, jejichž činnost mi dává smysl a chci je v ní podpořit a usnadnit jim tak povinné "papírování". Pro Zajíčka pracuji jako externí účetní od ledna 2014. Od září 2016 asistuji i při práci s dětmi a jsem vděčná, že tak mohu zjistit, jaké osobnosti se skrývají za jmény, s nimiž jsem dříve pracovala jen v tabulkách. S dětmi si ráda povídám, čtu, tančím, chodím na procházky a čím dál víc se divím kolik krásy je v každém z nás a kolem nás.


Simona Bartošová

Rodinné centrum Zajíček jsem objevila v roce 2012 díky svému synovi Jindrovi, když jsem pro něj hledala školku, která měla být hravá, přátelská a inspirativní - a takový Zajíček právě byl a stále je. Nakonec si zde Jindra užil i 1. stupeň školy.
Moc ráda jsem se zapojila do kolektivu skvělých žen. Nejdříve to byla příprava zdravých svačinek do krabiček, později jsem začala dětem připravovat i obědy.
I když mám vystudovanou školu s ekonomickým zaměřením, má nynější práce v Zajíčku mě moc baví a naplňuje. Těší mě, když dětem chutná, když si jídlo přidávají, když se nebojí vyzkoušet nové potraviny a recepty.
Dáváme si záležet na vyváženém jídelníčku, používáme kvalitní suroviny, podporujeme místní dodavatele. A to je pak krásné vaření!

Iva Matysová

Do Zajíčku jsem nastoupila v září 2013 a mám na starosti stravování dětí - svačinky a obědy, a v neposlední řadě mnoho drobných povinností, které patří k provozu našeho centra.

Absolvovala jsem střední knihovnickou školu v Praze, působila jsem několik let jako instruktorka odborného výcviku učebního oboru Knihkupec v podniku Kniha-Praha, konkrétně v knihkupectví Orbis na Václavském náměstí. Dále jsem vystudovala Pedagogickou fakultu UK, katedru Speciální pedagogiky, obor Logopedie, surdopedie. Praxi v oboru jsem však získala minimální vzhledem ke své početné rodině, která pro mě představovala vždy jednoznačně prioritu číslo 1, a proto jsem se rozhodla věnovat se svým dětem co nejvíce a být s nimi co možná nejdéle doma.

V rodinném centru Zajíček obdivuji především skvělý tým učitelek, který se zde s maximálním úsilím stará o to, aby se děti cítily skutečně jako doma a je připraven rozdělit svoji péči a empatie opravdu všem.