Naše hodnoty

 

Respekt

Respektujeme své vlastní potřeby a přání, stejně jako potřeby a přání druhých. Nedíváme se na druhé jako na jiné, odlišné, zvláštní, divné, ale respektujeme jedinečnost každého z nás.

Aktivita

Vedeme děti k aktivnímu řešení situací, samostatnosti, hledání různých cest a nevzdání se při dílčích neúspěších. Podporujeme jejich chuť a zájem o učení se a dění kolem sebe podnětným prostředím a nabídkou pestrých aktivit.

Důslednost a laskavost

Děti si samy vytváří nebo se spolupodílí na tvorbě pravidel, která nám pomáhají cítit se v Zajíčku dobře a co nejvíce se naučit. Jsme důslední (děti i dospělí) v dodržování pravidel, ale zároveň laskaví.

Originalita

Nebojíme se hledat kreativní a neotřelé způsoby, jít svou cestou a být originální. Podporujeme se navzájem ve velkých plánech a snech.

Svoboda a zodpovědnost


Týmovost


RADOST se učit, radost žít