Respektovat a být respektován

 

Základní filosofie RC Zajíček koresponduje s filozofií "Respektovat a být respektován"

  • Klademe důraz na respektování osobnosti dítěte a akceptaci jeho vývojových specifik ohledem na jeho věk, vyspělost a psychickou odolnost.
  • Naší základní snahou je vytvoření harmonického a podnětného prostředí a příznivých podmínek pro všestranný rozvoj dětí v oblasti psychické i fyzické.
  • Snažíme se v každém dítěti objevit jeho potenciál a formou hry jej rozvíjet. Naším cílem je pozitivním přístupem přispět k utváření osobností dětí se zdravou sebedůvěrou a mravními zásadami, s úctou ke svým blízkým, svému okolí i sobě samému. Usilujeme o to, abychom v dětech probudili aktivní zájem a chuť objevovat, pozorovat a naslouchat.
  • Záleží nám na aktivní spolupráci s rodiči, chceme rodičům umožnit spolupodílet se na tvorbě programu a akcí pro děti a pomáhat při zlepšování prostředí Dětského klubu.
  • Respektujeme rodinnou výchovu a přizpůsobujeme jí individuální přístup k dětem. Naším cílem je umožnit každému dítěti hladký přesun z domácího, rodinného prostředí do předškolního či školního zařízení.