Roční tématický plán

 

V tomto roce se pro žáky otevře brána do Tajuplného lesa. Program bude probíhat v souladu s Rámcově vzdělávacím programem (RVP). Na konci roku bude vytvořena Kronika lesní moudrosti, do které žáci přispějí dle svého zaměření (psaní textů, kreslení, pozorování, měření, fotografování,...).

5 hlavních bloků projektů, do kterých umístíme všechna požadovaná témata pro dané ročníky jsou: Tajuplný les, Demokracie na vlastní kůži, Pod povrchem, Koruny, Letem světem. Hlavní bloky budou doplněné o další kratší projekty: Vánoce, Velikonoce, literární projekt, bezpečnost (zaměříme se zvláště na bezpečnost na internetu). Ostatní předměty se snažíme s projekty propojovat, klademe důraz na uvědomění si souvislostí mezi jednotlivými oblastmi života. Doprovodné aktivity a témata samotná flexibilně přizpůsobujeme přáním žáků tak, abychom zachovali jejich vnitřní motivaci a přirozené nadšení pro učení a objevování nového. Tato témata samozřejmě doplníme o všechny oblasti uvedené v RVP pro dané ročníky.