Rozvoj kompetencí

Nepoužíváme známky, ale slovní hodnocení, přičemž jsou děti zapojeny do procesu sebehodnocení. Chyba je vnímána jako přirozená věc v procesu učení, nic víc a nic méně.

Tématicky propojená projektová výuka

Výuka je zasazená do širších tématických celků napříč předměty k lepšímu pochopení souvislostí a využitelnosti poznatků v praxi. Při projektové výuce je kladen důraz na týmovou spolupráci, organizování práce i prezentování výstupů.

Spoluúčast dětí na rozhodování o chodu školy

Všichni jsme na jedné lodi. Není žádné my a vy. Společně se snažíme rozvíjet naši školu. Děti si samy všímají, přemýšlí, přicházejí s nápady a jsou zapojeny do rozhodování o chodu školy (programu, vybavení atd.).