Školní shromáždění


Nedílnou součástí výuky jsou pravidelná shromáždění, která probíhají každý týden. Na shromážděních máme prostor pro společné řešení problémů, nastavování pravidel, chod školy, plánování akcí apod. Při hlasování má hlas dospělých i dětí stejnou váhu.

Aby naše školní komunita fungovala, je nutné dodržování odsouhlasených pravidel na společných shromážděních. Pravidla si s dětmi vytváříme společně tak, abychom se všichni ve škole cítili bezpečně a příjemně.

Porušování pravidel má ve škole na starosti "soud". Každý měsíc je volen soudce a zastupující soudce z řad školáků popř. učitelů. Porušení pravidla je zapsáno na nástěnku a při nejbližší příležitosti se koná "soud", kterého se účastní "soudce", "obžalovaný" a "obhájce". Smyslem soudu je, aby došlo k uvědomění si porušení pravidla. Ten, kdo pravidlo porušil, sám navrhuje, jak situaci napraví.