Harmonogram dne


Dopoledne:

7:30 - 8:30 Příchod školních dětí, volná hra, příprava na vyučování. Ideální příchod dětí je do 8.15.

8:30 - 9:15 1. vyučovací hodina

9:20 - 10:05 2. vyučovací hodina

10:05 - 10:30 Velká přestávka na svačinu

10:30 - 11:15 3. vyučovací hodina

11:20 - 12:05 4. vyučovací hodina

12:10 - 12:55 5. vyučovací hodina

13:00 - 13:30 oběd

Odpoledne:

13:30 Odchod školních dětí domů

13:30 - 17:30 - Školní klub (družina)/zájmové kroužky

14:30 - 14:45 Odpolední svačina

17:00 - 17:30 Druhá svačina odchod domů (v pátek zavíráme už v 16 h)

Pozn.: uvedené časy jsou pouze orientační závislé na daném programu, počasí atd.